دوره دیجیتال مارکتنیگ رایگان برای کارآموزان در مشهد

 

این دوره شامل آموزش کامل بخش های مختلف دنیای بزرگ دیجیتال مارکتنیگ می باشد و پس از اتمام دوره کاراموزان در صورت تمایل طرفین مشغول به فعالیت در شرکت می شوند.

 

تلفن تماس: 09355146484

ثبت نظر