فرمولاسیون مایع ظرفشویی

For 1 kg
1- LABS 150gr
2-LD II 10 gr
3- TRIETHANOLAMINE 10 gr
4-SODIUM HYDROXIDE 10 gr
15 gr 5- FLAVOR
6- DEIONIZED WATER 800 gr
7- SODIUM CHLORIE 5 gr

ابتدا موارد 6 و4 و 7 را با هم مخلوط کرده و در حال مخلوط کردن مورد 1 را اضافه کرده و خوب بهم می زنیم پس از آن مخلوط را به آهستگی بهم می زنیم و شماره 3 را به آرامی به آن اضافه میکنیم پس از مدتی در آخر کار مورد شماره 2 را اضافه می کنیم.( کنترل PH ) فراموش نشود.

  1. خیلی عالیه
    لطفا مطالب بیشتری بذارید.

ثبت نظر