16 شغل پر درآمد سال ۲۰۱۷  شغل های پر رونق سال ۲۰۱۷ اعلام شد با مرخ همراه باشید ۱- طراحی وب سایت: با توجه به تغییرات عمده دنیا به سمت بازار و تجارت الکترونیک و توسعه و شکل گیری خدمات جدید مبتنی بر شبکه و اپلیکیشن های گوشی های هوشمند، یکی از بهترین مشاغل طراحی…