خانه

مشاوره بازرگانی

مشاوره بارزگانی وذکر نکات ریز سوداور برای واردات کالا از چین

خدمات ارزی

تمامی خدمات حواله و چک و ارز

خدمات واردات

گرفتن پروفرم ها فاکتور و قد قرارداد با شرکت های چینی

خدمات واردات محصول از چین

ارایه کالای نمونه باعکس و کاتالوگ

 

خدمات نگهداری و بسته بندی با کیفیت

سفارش محصولات در چین و رسیدگی به امور بسته بندی و انبارداری

سایر خدمات

همراهی در نمایشگاه های گوانجو و خدمات OEM و کلیه خدمات نمایندگی و دیگر محصولات در چین

پول چینی ژن مین یان <یوان>نام دارد بانک خلق چین ان را چاپ میکند واحد فریی پول چینی جیايو و فن است هر یوان برار ۱۰ جیایو میباشد

بیشتر

در شهر گوانجو بازار های عمده فروشی زیادی وجو دارد که برای توضیع کلاها هستند این باار های عمده فروشینه تنها بززرگترین بازار در جنوب چین بلکهدر همه ی جهان است

بیشتر

زبان چینی از سخت ترین زبان های دنیا است که تجار ایرانی برای کسب وکار خود به ان نیاز دارد و یادگیری این زبان زمان زیادی میبرد شما میتوانید با خدمات ویزه مترجم های ما دیگر نکران زبان خود نباشید

بیشتر